Taal wijzigen

Welkom in de bibliotheek van Sportvisserij Nederland.

Op deze website kunt u als bezoeker zoeken in de volledige bibliotheek van Sportvisserij Nederland. De collectie mag gezien worden als één van de grootste collecties van Europa toegespitst op vis en water. Een groot aantal abonnementen op zowel wetenschappelijke als populaire tijdschriften houdt de collectie actueel. Daarnaast wordt de zogenaamde grijze literatuur actief verzameld. Het is mogelijk om gevonden boeken te lenen voor een bepaalde tijd. Hier vindt u hoe we hier als Sportvisserij Nederland mee om gaan, hoe dit in zijn werk gaat. Het is ook mogelijk om de bibliotheek van Sportvisserij Nederland fysiek te bezoeken. U kunt dan artikelen uit tijdschriften opzoeken, lezen en tegen kostprijs ook kopiëren. Om de bibliotheek te kunnen bezoeken dient u een afspraak te maken met de bibliothecaresse en u dient uw zoekactie voorbereid te hebben via deze website, heeft u vragen: bibliotheek@sportvisserijnederland.nl

Met het ontsluiten van deze collectie wil Sportvisserij Nederland haar kennis en informatie beschikbaar stellen en zo een bijdrage leveren aan de kwaliteit van ieders werk waar dat te maken heeft met vis en water.

Sportvisboeken gezocht

Met een geschiedenis van meer dan honderd jaar wil Sportvisserij Nederland de historie van de sportvisserij zo goed mogelijk bewaren en beschikbaar stellen. Onze bibliotheek – op afspraak toegankelijk voor geïnteresseerden – is nu al zeer omvangrijk, maar nog zeker niet compleet. Daarom zijn we nog steeds op zoek naar oude sportvisboeken. De lijst met tot dusver nog ontbrekende titels is te vinden op: bibliotheek.sportvisserijnederland.nl

Heb jij nog oude Nederlandstalige boeken of brochures en wil je deze afstaan aan de bibliotheek van Sportvisserij Nederland, neem dan contact op met Connie Kolfschoten (030-6058400 of kolfschoten@sportvisserijnederland.nl). Bij dezen willen we ook iedereen hartelijk bedanken die op onze eerdere oproep in 2009 heeft gereageerd.